İhracat Öngörüsü

  • Alınan teklif ve verilen tekliflerden karşıdaki firmanın ticaret hacmini tahmin edebilirsiniz.
  • Takip etmiş olduğunuz firmaların kazanmış olduğu rozetlerden ticaret hacmini tahmin edebilirsiniz.
  • Firmaları tanırsınız ve bağlantı kurarsınız.
  • İlan sayısı ve ticaret sayısına göre ticaret hacmini öngörürsünüz.
  • Firmalara yapılan olumlu veya olumsuz yorumlardan ticaret hacmini öngörürsünüz.