Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ( bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Benosso İnternet Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile www.skyie.net  adresinde yer alan siteye (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) web sitesinin kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme Site’nin kullanımına ilişkin kullanım koşullarını tanımlamaktadır. Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik ortamda sözleşmeyi kabulü ile yürürlüğe girecek olup; Sözleşme’de düzenlenen sona erme halleri gerçekleşmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Şirket’e ait Site’de yer alan, çevrimiçi ve kesintisiz olarak internet tarayıcısı ve mobil uygulama üzerinden anlık gönder alma şeklinde kullanılan 3 Uygulama’dan faydalanılması ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (bundan sonra İçerik olarak anılacaktır) ilişkin şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.  

Skyie Uygulamasının Amacı;

İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik ülke içi veya ülke dışı alım-satımlarının firmadan firmaya yayınlanması; sınırsız şekilde ilan vermesinin sağlanması; firmaların bilgilerinin, ürettiği ürünlerin, satmak ve almak istediği ürünlerinin görsellerinin paylaşılması,  firmalar arasında bağlantı kurularak firmaların birbirlerini takip edebilmesi ve ayrıca o firmanın yayınlarını bir ekrandan takip edebilmesinin sağlanması, ilanlara teklif verip, teklif alına bilinmesinin sağlaması ve bu tekliflere yorumlar yazıla bilinmesin, puanlama yapıla bilinmesinin sağlaması ve yapmış olduğu işlemlerden rozetler kazandırması; dünya çapında reklam yapıla bilinmesi; dünyaya açıla bilinmesinin sağlanması, firmaların aralarında dil bilgisi gerekmeden oto çeviri sistemi ile birbirleri ile mesajlaşıp konuşabilmesi; lokasyon bağımlılığı olmadan her yerden ithalat ihracat yayınlarının takip edebilmesinin sağlaması; geniş ürün yelpazesi sayesinde geniş filtreleme seçenekleri ile hangi ürünlerin hangi ülkelerde rağbet gördüğünün öngörmesinin sağlaması ve bunlarla birlikte geniş rapor alabilmesi amaçlanmaktadır.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği andan itibaren Site’de yer alan Uygulama’dan faydalanmaya başlayacaktır. Kullanıcı, Şirket tarafından kendisinden talep edilen bilgileri (ad, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, iş bilgileri vb.) tam, doğru ve güncel bir şekilde beyan etme yükümlülüğü altındadır. Kullanıcı’nın Sözleşme akdedilirken beyan ettiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Her Kullanıcı ayrı ayrı ancak tek bir hesap oluşturabilecektir. Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesi halinde Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim kendisine bir hesap adı oluşturması halinde hesap adı ile ya da e-posta adresiyle ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. Bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirmekle yükümlüdür.

3.5 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancı’nın Uygulama’yı kullanmasından doğan tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan içerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Şirket’e işbu Sözleşme ile Uygulama’ya yüklenen içeriği kullanma hakkını verdiğini kabul ve taahhüt eder. Uygulama’ya yüklenen içeriğin üçüncü kişilerin telif haklarını, fikri ve sınai haklarını veya kişisel veya kayıtlı haklarını (mahremiyet hakkı, kişisel haklar, vb.) ihlal etmediğini, hileli bilgiler veya potansiyel olarak sahtecilik ve/veya hileye yol açabilecek her türlü teklif veya teklif, satış girişimleri sahte veya çalıntı ürünler, yasalarca yasaklanmış ürünlerin pazarlanması ve/veya satışı veya diğer yasadışı faaliyetlerin tanıtımını yapmadığını, Site’nin diğer Kullanıcılarını veya diğer yasa dışı niyetleri aldatmaya ve/veya dolandırmaya yönelik planların bir parçası olmadığını, herhangi bir yasayı, yönetmeliği veya düzenlemeyi ihlal etmediğini, müstehcen, pornografik veya cinsel içerik veya benzer nitelikte olmadığını, ırksal, cinsel, dini, neo-milliyetçi unsurlara ve/veya engelliler, cinsel niyetler veya yaşla ilgili unsurları içmediğini; yetkisiz reklamlar veya zararlı materyallerle (spam yapanlar dahil) ilgili olmadığını, herhangi bir cezai eylem ve faaliyete dahil olmadığını, bilgisayar virüsleri veya zararlı etkileri olan kodlar içmediğini, herhangi bir yazılıma, donanıma, veriye veya kişisel bilgiye zarar verme potansiyeline sahip olmadığını ve gerekli izin ve onayların aldığını kabul ve taahhüt eder. Site’ye yüklenen içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve sağduyu gereği yasa dışı olduğuna inanılan, Şirket için engel teşkil eden, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olan her türlü materyali kaldırma yetkisine sahiptir. Kullanıcı, Şirket’in, kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.8 Kullanıcı, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.9 Kullanıcı, Şirket’i bir kullanıcı nezdinde aşağılamayacağını, kötülemeyeceğini, yalancı durumuna düşürmeyeceğini ve bununla sınırlı olmayan kötü durumlar içerisinde bırakmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Şirket, Kullanıcı aleyhine tazminat davası açma hakkını saklı tutar.

3.10 Kullanıcı, Uygulama’dan elde ettiği herhangi bir bilgi, makale, resim, video, klip, klasör, dosya, veri tabanı veya listelenmiş bilgiyi Şirket’i ya da kullanıcıları potansiyel olarak zor bir duruma sokabilecek herhangi bir iş ilişkisi için kullanamayacağını, kopyalayamayacağını veya indiremeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.11 Şirket’in yazılı onayı olmaksızın, doğrudan veya dolaylı olarak (robotlar, örümcekler, otomatik cihazlar aracılığıyla veya manuel olarak) veri tabanı veya klasör toplamak, derlemek, veri tabanı veya klasör oluşturmak amacıyla Site’nin sistematik olarak yenilemesi kesinlikle yasaktır. 

3.12 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.13 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, içerik kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içeriğin kaybından sorumlu değildir.

3.14 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlarca talep edilmesi halinde bilgilerinin yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu içerikleri diğer kullanıcılar tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, içerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.15 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.16 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.17 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.18 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.19 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

3.20 Kullanıcı Sözleşme’yi kabul ederek, Şirket’in kişisel verilerini veritabanında saklama izni vermiş ve bu bilgileri diğer kullanıcılarla paylaşma yetkisi vermiş olur.

3.21 Şirket Uygulama’sı ile alıcılar ile satıcıların ürünleri ve hizmetleri arasında bilgi alışverişini sağlamayı da hedeflemektedir. Ancak Şirket, ne satıcıyı ne de alıcıyı temsil etmektedir. Şirket Uygulama’yı kullanan kişilerin bilgilerinin gerçekliğini denetleyememekte, kötüniyetli olup olmadığını tespit edememektedir. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmakla, Uygulama üzerinden yapılan işlemlerde ortaya çıkabilecek tüm olası riskleri kabul etmekte, işlemin ardından ortaya çıkan faaliyetlerle ilgili bağlantılardan doğabilecek tüm olası zarar ve yükümlülükleri üstlenmektedir. Bu tür riskler, ürün veya hizmetlerin yanlış anlaşılmasını içerebileceğinden, hileli tasarımları, yetersiz kaliteyi, karşılanmamış ürün özelliklerini, zararlı veya tehlikeli ürünleri, yasadışı ürünleri, teslimat veya ödemede gecikmeleri, hatalı maliyet analizini, arızayı da içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.  Kullanıcı Uygulama’yı kullanırken tüm riskleri kendi üzerine aldığını ve uğradığı tüm maddi, manevi zarardan Şirket’in sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanmanın bir sonucu olarak yönetilen her türlü işlemle ilgili tüm hüküm ve hükümlerin yanı sıra ödeme koşulları, iadeler, garanti koşulları, kullanım, sigorta, ücretler, vergiler, unvanlar, lisanslar, para cezalarından bireysel olarak sorumludur.

4. Ödeme Koşulları

4.1 Tüm kullanıcılar Site’ye erişebilir. Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek deneme süresi boyunca (60 gün) ücret ödemeden kullanabilecektir. Ancak bu deneme süresinin (60 gün) bitiminden itibaren Site’de yer alan Uygulamaların kullanımları Site’de beyan edilen ücretlerin, tam ve eksiksiz olarak ödenmesi halinde mümkün olacaktır.   

4.2 Kullanıcı’nın üyeliği deneme süresinin bitiminden itibaren, üyelik türü, hizmet seviyesi,  kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretler üzerinden ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.2 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in sınai ve mülkiyet hakları ile telif hakları kapsamında korunan ticari unvanını, markalarını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca içerik ve diğer kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.

6.2 Şirket Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve Şirket’in bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisine yönelik herhangi bir beyan veya garanti vermediğini; söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Link ile yönlendirilen web sitelerini kullanmadan önce kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını okuma yükümlüğü Kullanıcı’ya aittir.

6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikler ile Site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’in sorumluluğun olmadığını kabul ve taahhüt eder.

6.5 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

6.6 Şirket Site’de yer alan herhangi bir bilginin geçerliliği, doğruluğu, güvenilirliği, kalitesi, tamlığı veya geçerliliği ile ilgili hiçbir beyan veya garanti vermemektedir.  Şirket, Site’de sunulan veya görüntülenen ürünlerin veya hizmetlerin üretim, ithalat, dağıtım, teklif, sergileme, satın alma, satış ve/veya kullanımının üçüncü şahıs haklarını ihlal etmediğini beyan veya garanti etmemektedir. Site’de sunulan veya görüntülenen herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin herhangi bir beyan veya garanti vermez.

6.7 Site aracılığıyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal, her bir Kullanıcı’nın kendi takdirine ve riskine bağlı olarak yapılır ve her Kullanıcı, bilgisayar sistemindeki herhangi bir hasardan veya bu tür materyallerin indirilmesinden kaynaklanabilecek veri kaybından tek başına sorumludur. 

6.8 Kullanıcı, iftira niteliğinde, saldırgan veya yasadışı materyaller de dahil olmak üzere başkaları tarafından gönderilen herhangi bir materyalden Şirket’in sorumlu olmadığını ve bunlara karşı hiçbir yükümlülüğünün olmadığını ve bu materyalden kaynaklanan zarar riskinin tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

6.9 Şirket herhangi bir özel, doğrudan, dolaylı, cezalandırıcı, tesadüfi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan veya kar veya tasarruf kaybı, iş kesintisi, bilgi kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğan zararlardan, sözleşme, ihmal, haksız fiil, sorumluluk veya başka herhangi bir şekilde doğan zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca sitenin kullanılması veya kullanılamaması; Site aracılığıyla bir Kullanıcıdan veya bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcıdan satın alınan veya elde edilen mallarda, numunelerde, verilerde, bilgilerde veya hizmetlerde herhangi bir kusurun bulunması; Kullanıcı’nın verilerine veya özel bilgilerine üçüncü taraflarca izinsiz erişim gibi hallerden de Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı tarafından üyeliğinin bitimi tarihinden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her dönemin bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuat hükümlerini ve/veya Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi,   Kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin yanlış, geçersiz veya yetersiz olması, Kullanıcı’nın diğer Kullanıcılara Şirket’e zarar verici eylemlerde bulunması halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4 Şirket, Kullanıcı’nın hukuka aykırı ve anormal işlemler ve/veya Site’nin Kullanım Koşullarını ihlal eden işlemler gerçekleştirmesi durumunda önleyici tedbir olarak hesabını askıya da alabilecektir. Şirket, kullanıcıdan ihlale ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir, bu halde Kullanıcı’nın tüm bilgi ve belgeleri e-posta yoluyla en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Şirket’e iletme yükümlülüğü bulunmaktadır. Hukuka aykırı eylemin, anormal işlemlerin ve/veya ihlalin Şirket tarafından tespiti halinde Sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Ayrıca Şirket Kullanıcı aleyhine dava açma hakkında da sahiptir.

7.5 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.6 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

7.7 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olması nedeniyle Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket içeriğe 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

7.8 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe Kullanıcı tarafından yüklenen içeriği veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı, üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde içeriklerini ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecek olup söz konusu hüküm iptal edilecek ve kalan hükümler uygulanacaktır.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Şirket tarafından yapılan bildirimler Kullanıcı’nın bildirmiş olduğu e-mail adresine yapılacak olup, bildirilen adrese yapılan bildirimler geçerlidir. Kullanıcı’nın aktif ve geçerli bir e-mail adresinin olmaması nedeniyle bildirimlerin Kullanıcı’ya ulaşmaması kullanıcının sorumluluğundadır. 

8.4 İş bu Sözleşme ile Kullanıcı’yla hiçbir acente, ortaklık, ortak girişim, işçi-işveren veya franchise-franchise ilişkisi kurulmamaktadır.

8.5 Şirket, Kullanıcı ile ilgili iş bu Sözleşme’deki herhangi bir yükümlülük ve görevlerini herhangi bir kişi veya kuruluşa devretme hakkına sahiptir.

8.6 Şirkete yapılacak yazılı tüm bildirim ve talepler Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi No:67 Pamukkale Teknokent B Blok 107 Pamukkale/Denizli adrese gönderilmesi halinde geçerli olacaktır.  Ayrıca bilgi@benosso.com adresine e-mail yoluyla da ulaşılması mümkündür.

8.6 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.